کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 17

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 17 در 12 جلسه می‌باشد. این سطح شش ترم دارد…

0
850,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 18

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 18 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
850,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 19

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 19 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
850,000 تومان

کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 20

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس فرانسه حضوری سطح B2 ترم 20 در 12 جلسه می‌باشد. امکان شرکت در کلاس های…

0
850,000 تومان