کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.1 ترم 17

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.1 ترم 17 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد.  دریافت مدرک زبان…

5
1,100,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.2 ترم 18

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.2 ترم 18 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,100,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح UI.3 ترم 19

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح  UI.3 ترم 19 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,100,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.1 ترم 21

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.1 ترم 21 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.2 ترم 22

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.2 ترم 22 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.3 ترم 23

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.3 ترم 23 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.4 ترم 24

آموزشگاه زبان نگار برگزار کننده کلاس انگلیسی آنلاین سطح A.4 ترم 24 در 12 جلسه آموزشی می‌باشد. کلاس های زبان…

0
1,200,000 تومان

کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.1 ترم 1

آموزشگاه زبان نگار ارائه دهنده کلاس انگلیسی آنلاین سطح B.1 ترم 1 می‌باشد. همچنین امکان حضور در دوره های آموزشی…

27
750,000 تومان

دوره های زبان انگلیسی با هدف تقویت زبان آموز در هر 4 مهارت اصلی زبان انگلیسی شامل Reading ، Writing، Listening، Speaking در زبان نگار برگزار میگردد.

اگر چناچه قصد مهاجرت به منظور دست یابی به شغل و یا حرفه و یا تحصیل در رشته ی دلخواه خود  و یا … را در کشورهای انگلیسی زبان دارید، لازمه ی آن یادگیری زبان انگلیسی به طور کامل میباشد در این حالت باید در ارتباطات اولیه خود بتوانید درخواست های خود را بصورت شفاف بیان کنید و این نیازمند یادگیری زبان انگلیسی به صورت اصولی میباشد.

زبان نگار با بهره گیری از اساتید با تجربه و با سابقه میتواند شما را در یادگیری زبان انگلیسی به صورت اصولی یاری کند.

برای ثبت نام خصوصی انگلیسی روی زبان نگار حساب کنید.