کلاس EPT

EPT

 

آزمون زبان پذیرفته شده برای دانشجویان دوره دکتری در دانشگاه آزاد است.

تقریبا هر ماه برگزار میشود.

متاسفانه دانشجویان رشته های غیر انگلیسی از نظر گرامر و لغت در سطح مناسبی نیستند.وقت کافی برای رسیدن به نمره ۵۰ ندارند.

حد نصاب قبولی در این آزمون ۵۰ است .

سطح افراد به سختی با هم Match  میشود.

پیشنهاد زبان نگار با توجه به تجربه کافی در این زمینه شرکت در جلسات خصوصی فشرده است.

حدود ۱۵ جلسه ۳ ساعته نیاز است.

تا شخص بتواند از سطح خیلی مبتدی به آمادگی آزمون برسد.

شرایط کلاس هاس EPT:

  • بررسی نکات آزمون
  • تهیه جزوه مناسب و خلاصه
  • آزمون های دوره های قبل با شخص کار میشود
  • هر جلسه ۱۸۰۰۰۰ هزار تومان