American Accent Courses

آموزش لهجه آمریکایی

آموزش لهجه آمریکایی :

 

برای شما زبان آموزی که دوره های مبتدی و متوسط مکالمه را به اتمام رسانیده اید و هم اکنون در سطح Advanced  هستید پیشنهاد می شود

جهت فراگیری لهجه آمریکایی از کلاس هلای ویژه زبان نگار که توسط سوپروایزور مجموعه تدریس می شود استفاده کنید.

کلاس ها به صورت خصوصی برگزار میشود و جزء دوره های VIP موسسه زبان نگار است.

شهریه خصوصی هر ۹۰ دقیقه ۱۲۰.۰۰۰ هزار تومان است.