کلاس های VIP

طبق این پکیج زبان آموزان محترم در طی ۵۰ جلسه خصوصی توسط مدیر آموزشی و اساتید Native مهارت های لازم جهت تکلم آسان و روان به زبان ترکی استانبولی را به دست می آورند . در این کلاس ها با بهره گیری از روشی نوین سعی بر آن شده که به وعده های مذکور بهتر عمل کنیم . در این روش در یک کلاس از ۲ استاد استفاده می شود . یک استاد در مکالمه تخصصی و دیگری در تدریس قواعد دستوری و دیگر جنبه های زبان مهارت دارد.