کلاس های بحث آزاد Serbest Konuşma

افرادی که در سطح مطلوبی از زبان ترکی قرار دارند . به دلیل در ارتباط بودن با زبان و عدم فراموش کردن آن می توانند در این کلاس ها شرکت کنند . طبق ۱۰ موضوع انتخاب شده توسط تیم آموزشی مشخص شده . زبان آموز در هر ۱۰ جلسه در کلاس یکی از آنها را به کمک اساتید راهنما به بحث و مباحثه قرار می دهد .

لازم به ذکر است مدت زمان کلاس ۵۰ دقیقه می باشد .