مقررات عمومی | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

مقررات عمومی

مقررات عمومی

 

 • رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی
 • عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
 • خودداری از به همراه آوردن دوستان و آشنایان خود به کلاس
 • همکاری با مسئولین موسسه به منظور حفظ و اجرای اصول و مقررات مربوطه
 • اطلاع رسانی به اولیاء خود و یا سایر افراد مبنی بر عدم مراجعه مستقیم به کلاس. (در صورت نیاز با دفتر موسسه هماهنگ فرمایند).

توجه: حضور ولی زبان آموزان زیر ۱۶ سال به همراه ایشان، هنگام ثبت نام و همچنین مراجعه حداقل سه بار در هر ترم به منظور اطلاع از وضعیت تحصیلی زبان آموز الزامی است.

 • همراه داشتن قبض نامنویسی ترم جاری در کلیه جلسات کلاس
 • عدم غیبت بیش از سه جلسه در طول ترم

تبصره: غیبت بیش از سه جلسه، حتی غیبت موجه باعث محرومیت زبان آموز از شرکت در امتحان پایان ترم خواهد شد

 • عدم تاخیر در ورود به کلاس و همچنین عدم تعجیل در خروج از کلاس (در مواقع ضروری با دفتر هماهنگ فرمایید)

تبصره: هر سه مورد تاخیر یک جلسه غیبت محسو ب می شود

توجه :در صورت غیبت در جلسات آزمون ها و امتحان پایان ترم نمره مربوطه صفر منظور می گردد

 • حضور در کلیه جلسات فوق العاده و جبرانی الزامی است

توجه: زبان آموزان مجاز به شرکت در کلاسهای گروه های دیگر نمی باشند

 • در صورت داشتن وقفه تحصیلی (حتی به مدت یک ترم)، شرکت در آزمون تعیین سطح، جهت ادامه تحصیل الزامی است
 • زبان آموزان مشغول به تحصیل مجاز به شرکت در آزمون تعیین سطح ترم بعد نمی باشند

 

شرایط قبولی در هر ترم

 

 • کسب حداقل نمره میانگین ۷۵ از ۱۰۰
 • کسب حداقل نمره ۷۵ از ۱۰۰ در امتحان پایان ترم
 • کسب حداقل نمره میانگین ۷۵ از ۱۰۰ در فعالیت کلاسی
 • در صورتی که هریک از نمرات فوق کمتر از ۷۵ باشد زبان آموز مردود می گردد

 

مقررات استرداد و رزرو شهریه

۱- قبض ثبت نام را تا پایان ترم نزد خود نگهدارید.چنانچه آنلاین ثبت نام کردید حتما پیگیر دریافت قبض ثبت نام باشید.
۲-حد نصاب کلاس های گروهی موسسه ۶ الی ۱۶ نفر ات. با تشکیل کلاس زیر حد نصاب تعداد جلسات ۲ الی ۳ جلسه کمتر خواهد شد بسته به نظر
۳-درصورت انصراف حداکثر ۴۸ ساعت قبل از شروع کلاس با کسر ۵۰ درصد از کل هزینه ، مابقی مبلغ مسترد خواهد شد.
۴- اعتباراین قبض برای ترم جاری می باشد.
۵ – پس از شروع کلاس به هیچ عنوان شهریه مسترد نمیشود .

۶-پس از پایان مهلت فوق و شروع کلاسها شهریه مسترد یا رزرو نمی گردد

۷-جهت استرداد شهریه، قبض نامنویسی یا رسید بانکی نسخه پرداخت کننده و کارت شناسایی عکس دار همراه داشته باشید

۸-استرداد شهریه افراد زیر ۱۶ سال، فقط با حضور ولی آنان امکان پذیر است

۹-ثبت نام در دوره و دریافت قبض ثبت نام  به منزله پذیرش تمامی موارد ذکر شده می باشد.