زبان روسی

کلاسهای زبان عمومی ترمیک بصورت نیمه خصوصی و خصوصی با استفاده از سری کتابهای راه روسیه ۱و۲ در ۱۵ سطح برگزار میگردد.پس از اتمام دوره های فوق زبان آموزان در ۷ ترم اول دوره های Upper-Intermediate رامی گذرانند.سپس زبان آموزان می توانند با اتمام کتاب اول در این مدت متقاضی می تواند جهت آمادگی مکالمات تجاری وکاری تخصصی دوره ای فشرده را با اساتید مجرب زبان نگار شروع کنندو یا در ادامه دوره های ترمیک تا ترم ۱۵ رابگذرانند تا به سطح Advance برسند وبتوانند با تسلطی که به هرچهارمهارت پیداکرده اند درجهت ادامه تحصیل در روسیه یا کار در روسیه اقدام کنند. درپايان هردوره آزموني استاندارد براي سنجش آموخته هاي زبان آموزان گرامی برگزار مي شود.

 

 

دوره های زیر به دو صورت نیمه خصوصی ۴ الی ۸ نفره و خصوصی برگزار می شود.

 

مکالمات ترمیک ۳روز در هفته یا آخرهفته

دوره فشرده ویژه صبح ها و آخرهفته

مکالمات فشرده ویژه سفرهای کاری و مسافرت های خارج از کشور

مکالمات تجاری و بازرگانی

برگزاری کلاسهای خصوصی درموسسه ومحل شما