زبان اسپانیایی

آموزش زبان اسپانیایی

 

کلاسهای زبان عمومی ترمیک بصورت نیمه خصوصی و خصوصی با استفاده از سری کتابهای Sueña1,2,3 در ۱۵ سطح برگزار میگردد. پس از اتمام دوره های فوق زبان آموزان در ۵ ترم اول دوره های Upper-Intermediate رامی گذرانند ودر ادامه دوره های ترمیک تا ترم ۱۵ رامیگذرانند تا به سطح Advance برسند. درپايان هردوره آزموني استاندارد براي سنجش آموخته هاي زبان آموزان گرامی برگزار مي شود .

 

دوره های زیر به دو صورت نیمه خصوصی ۴ الی ۸ نفره و خصوصی برگزار می شود.

 

دوره های ترمیک عادی ۳ روزدرهفته یا آخر هفته.

 دوره فشرده ویژه صبح ها یا آخر هفته.

 برگزاری کلاسهای خصوصی درموسسه ومحل شما.