اعزام مترجم

آکادمی تخصصی استانبولی جهت فعالیت های تجاری – اداری و سیاسی اقدام به اعزام مترجم در تمامی سطوح می نماید .

 

لازم به ذکر است تمامی مترجمان آکادمی دارای مدرک معتبر جهت ترجمه متون و ترجم همزمان می باشد .