آزمون Yös

آزمون فوق جهت ورود به دانشگاه های کشور ترکیه صورت می گیرد و زمان ثبت نام و برگزاری این آزمون در فصل بهار تا اوایل تابستان است . که آزمون YÖS در هر دانشگاه به صورت مجزا برگزار می گردد که سوالات آزمون از سه بخش ریاضی – هندسه و تست هوش سنجی می باشد . لازم به ذکر است در تمامی رشته های مهندسی و پزشکی نیز ۳ بخش ریاضی – هندسه و تست هوش سنجی برگزار می گردد و دانشجوهای متقاضی رشته پزشکی در ترکیه برای اخذ بورسیه تحصیلی و اخذ اقامت دانشجویی . مشاوره پذیرش و ثبت نام در رشته های مورد نظر خود در قبرس شمالی و دیگر شهر های ترکیه مورد تایید وزارت بهداشت و علوم تحقیقات می باشد .

لازم به ذکر است کلاس های آماده سازی آزمون در مرکز ترکی در طول هفته به مدت ۱۷ ساعت برگزار می گردد.