بایگانی

table{margin-bottom:50px;color:black;} شنبه و چهارشنبه بهار نیمه فشرده روزهای زوج 97/1/14 الی 30/ 1/ 97 پیش ثبت نام 1/ 2/ 97 شروع 22/ 2/ 97 میان ترم 97/3/12 فاینال 97/3/19 الی 97/4/6 F.D   یکشنبه و سه شنبه بهار نیمه فشرده روزهای فرد 97/1/14 الی 1/ 2/ 97 پیش...

بیشتر بخوانید

table{margin-bottom:50px;color:black;} فروردین و اردیبهشت بهار فشرده روزهای زوج 97/1/14 الی 19/ 1/ 97 پیش ثبت نام 20/ 1/ 97 شروع 3/ 2/ 97 میان ترم 19/ 2 /97 فاینال 97/2/22 الی 97/2/31 F.D   خرداد و تیر بهار و تابستان فشرده روزهای زوج 97/2/19 الی 1/ 3/ 97 پیش...

بیشتر بخوانید

table{margin-bottom:50px;color:black;} اردیبهشت الی شهریور شنبه و چهارشنبه بهار  تابستان ترمیک 2 روز در هفته زوج 1497الی 29/ 1/ 97 پیش ثبت نام 97/2/1 شروع 3/12/ 97 میان ترم 30/ 4/ 97 فاینال 97/5/3 الی 97/6/7 F.D   اردیبهشت الی شهریور یکشنبه و سه شنبه بهار و تابستان ترمیک 2 روز...

بیشتر بخوانید

table{margin-bottom:50px;color:black;} فروردین الی خرداد بهار نیمه فشرده آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) 97/1/14 الی 29/ 1/ 97 پیش ثبت نام 97/1/30 شروع 14/ 2/ 97 میان ترم 4/ 3/ 97 فاینال 97/3/10 الی 97/3/31 F.D    تیر الی مرداد تابستان نیمه فشرده آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) 97/3/4 الی...

بیشتر بخوانید

table{margin-bottom:50px;color:black;} دوشنبه چهارشنبه بهار روزهای زوج کودکان 37/114 الی 2/ 2/ 97 پیش ثبت نام 3/ 2/ 97 (جبرانی 97/2/8) شروع 19/ 2/ 97 میان ترم 97/3/9 فاینال دوشنبه چهارشنبه بهار و تابستان روزهای زوج کودکان 97/3/9 و 20/ 3/ 97 پیش ثبت نام 21/ 3/ 97...

بیشتر بخوانید

مقررات عمومی   رعایت شئونات اسلامی، اخلاقی و اجتماعی و حضور در مؤسسه با پوشش مناسب محیط آموزشی عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس خودداری از به همراه آوردن دوستان...

بیشتر بخوانید

مقررات آموزشی موسسه زبان نگار 1-تعیین سطح رایگان و ثبت نام متقاضیان ثبت نام پس از انجام تعیین سطح که به صورت رایگان صورت می گیرد و مشاوره جهت تعیین زمان کلاس...

بیشتر بخوانید