برای شرکت در کلاس مورد نظر خود از لیست زیر انتخاب کنید. برای ثبت نام ساده پس از انتخاب نوع کلاس خود روی  پرداخت به زبان نگار  بزنید. شما می توانید اطلاعات مربوط به کلاس درخواستی را به شماره تلگرام و ایتا زبان نگار هم ارسال کنید.

انگلیسی 

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول700,000
2اول700,000
3اول700,000
4اول700,000

آلمانی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه تومان
1اول750,000
2اول750,000
3اول750,000
4اول750,000

فرانسه

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول700,000
2اول700,000
3اول700,000
4اول700,000

ترکی استانبولی

ردیفترمتاریخ شروعشهریه
1اول750,000
2اول750,000
3اول750,000
4اول750,000