آموزشی | صفحه ۲۷ از ۴۰ | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

آموزشی

برای اینکه هنگام سفر به کشور های خارجی بتوانید راحت تر ارتباط برقرار کنید و در موقعیت های مختلف بتوانید به راحتی ارتباط برقرار کنید باید اصطلاحات ویژه زبان انگلیسی...

بیشتر بخوانید