آموزشی | صفحه ۲۱ از ۴۰ | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

آموزشی

اصطلاحات عامیانه انگلیسی زبان بسیار غیررسمی است و یا کلماتی خاص هستند که توسط گروهی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا اصطلاحات عامیانه را بیشتر در گفتگوها خواهید شد، هر...

بیشتر بخوانید