آموزشی | صفحه ۱۷ از ۴۰ | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

آموزشی

اگر بخواهید درباره روز تولدتان صحبت کنید و زمان ملاقاتی با دوستانتان تعیین کنید؛ شما به روزهای هفته و ماه به ترکی استانبولی و فصل‌های نیاز خواهید داشت. بنابراین...

بیشتر بخوانید