آموزشی | صفحه ۱۴ از ۴۰ | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران

آموزشی

در این مطلب نحوه شمارش به ترکی استانبولی را آموزش خواهیم داد. برای یادگیری بهتر شما تلفظ کلمات به صورت فارسی داخل پرانتز آورده شده است. این اعداد را چندین...

بیشتر بخوانید