آشنایی با مکمل‌های مفعولی در زبان انگلیسی | موسسه زبان های خارجی زبان نگار

آشنایی با مکمل‌های مفعولی در زبان انگلیسی

آشنایی با مکمل‌های مفعولی در زبان انگلیسی

مکمل مفعولی در انگلیسی : یک مکمل مفعولی کلمه ای است که معنای مفعول مستقیم فعل را کامل می کند. یک مکمل مفعولی ممکن است اسم، ضمیر یا صفت باشد.

منظور از مکمل مفعولی چیست؟ یک مکمل مفعولی از مفعول مستقیم پیروی می کند. این ممکن است یک کلمه یا عبارت باشد که معنای بیشتری را به مفعول مستقیم می بخشد. یک مکمل مفعولی می تواند یک اسم، ضمیر یا صفت باشد.

مثال هایی از مکمل مفعولی در انگلیسی  :

He made her happy.

“her” مفعول مستقیم است.

“happy” مکمل مفعولی است که درباره مفعول مستقیم اطلاعات بیشتری ارائه می کند.

 

مکمل مفعولی در انگلیسی

مکمل مفعولی و مکمل فاعلی :

مکمل مفعول و مکمل فاعلی یکسان نیستند. مکمل مفعولی اطلاعاتی را درباره مفعول ارائه می کند. در حالی که مکمل فاعلی اطلاعات بیشتری در رابطه با فاعل ارائه می کند. مکمل فاعلی تنها از یک فعل ربطی پیروی خواهد کرد و فعل را توصیف می کند نه مفعول را

مثال :

Shane made Neil frustrated.

 • “Neil” مفعول مستقیم است.
 • “frustrated” مکمل مفعولی است و درباره مفعول مستقیم اطلاعات بیشتری می دهد.
 • Neil was frustrated.
 • was  = فعل ربطی است.
 • Frustrated = مکمل فاعلی می باشد.

مرتبط بخوانید: آموزش Parts of Speech در زبان انگلیسی

 

مکمل مفعولی می تواند اسم، ضمیر و صفت باشد.

مکمل های مفعولی در انگلیسی می توانند اسم، ضمایر و صفت باشند. در اینجا چند نمونه از آنها که هر یک از این موارد چگونه عمل می کنند آورده شده است:

 

مکمل مفعولی در انگلیسی

مکمل مفعولی به عنوان اسم :

مکمل مفعولی اسمی می تواند یک کلمه تنها و یا یک عبارت باشد. به مثال های زیر توجه کنید.

Shan named John the new manager.

 • “John” : مفعول مستقیم است.
 • “the new manager” : عبارت اسمی است.
 • “the new manager” : مکمل مفعولی است.
 • “the new manager” : اطلاعات بیشتری در رابطه با مکمل مفعولی که در این جمله جان است ارائه می کند.

 

مکمل مفعولی در انگلیسی در حالت ضمیر :

گاهی ضمیر نیز می تواند به عنوان مکمل مفعولی در جمله ظاهر شود. به مثال زیر توجه کنید.

They chose the candidate who was best.

 • “the candidate” مفعول مستقیم است.
 • “who was best” : عبارت مرتبط با ضمیر است.
 • “who was best” : مکمل مفعولی است.
 • “who was best” : اطلاعات بیشتری درباره مفعول که در این جمله کاندیدا می باشد ارائه می کند.

 

مکمل مفعولی در زبان انگلیسی در حالت صفت :

یک مکمل مفعولی وصفی می تواند یک کلمه تنها و یا یک عبارت باشد.

We considered him worthy.

 • “him” : مفعول مستقیم است.
 • “worthy” : یک صفت است.
 • “worthy” : یک مکمل مفعولی است.
 • “worthy” : اطلاعات بیشتری درباره مفعول مستقیم که (“him”) است ارائه می کند.

 

مکمل مفعولی در انگلیسی

فعل های رایج برای مکمل مفعولی در انگلیسی :

مکمل مفعولی به جملاتی نیاز دارند که دارای مفعول مستقیم باشد. در نتیجه برخی از افعال بیشتر از سایر مکمل های مفعولی را ایجاد می کنند. در زیر به برخی از این فعل در مثال هایی اشاره کرده ایم :

معمولاً این افعال مربوط به ایجاد یا نامگذاری هستند:

to make: They made him supervisor.

to name: We named our dog Peter.

to call: She called me silly.

to choose: We chose James for captain.

to elect: They elected Margaret Board President.

 

مرتبط بخوانید: یادگیری ضمایر نامحدود (Indefinite Pronouns) در انگلیسی

 

خلاصه مطلب : مکمل های مفعولی چیستند ؟

تعریف مکمل مفعولی : تعریف مکمل مفعولی این است که یک مکمل که به دنبال فعل ربطی می آید و مفعول جمله را تکمیل کرده و اطلاعات بیشتری در اختیار می گذارد.

به طور خلاصه مکمل مفعولی در انگلیسی :

 • از مفعول مستقیم پیروی می کند.
 • اطلاعات بیشتری در رابطه با مفعول مستقیم ارائه می کند یا می گوید که یک مفعول مستقیم چه چیزی می شود.
 • می تواند اسم، ضمیر و یا صفت باشد.
 • معمولا بعد از افعال مشخصی می آید.

چند سوال برای تمرین شما :

در جملات زیر مکمل مفعولی کدام است ؟

 1. Its three horns were gigantic.

three

horns

were

gigantic

 

 1. Mark’s idea is an option to consider

Mark’s

idea

option

consider

 

 1. The express train seems late tonight.

express

train

late

tonight

 

 1. The Triceratops was huge.

the

Triceratops

was

huge

 

 1. Their skulls were remarkable for their size and strength.

size and strength

remarkable

their

skulls

 

 1. A Triceratops was fairly tall – the height of a basketball hoop.

height

tall

basketball

hoop

 

 1. Its head was long- about the length of a human adult.

head

long

length

adult

پاسخ سوال اول : gigantic

پاسخ سوال دوم : option

پاسخ سوال سوم : late

پاسخ سوال چهارم : huge

پاسخ سوال پنجم : remarkable

پاسخ سوال ششم : tall

پاسخ سوال هفتم : long

 

امیدواریم از آموزش مکمل های مفعولی نهایت استفاده را ببرید. همچنین در بخش وبلاگ سایت زبان نگار می توانید موارد بیشتری در خصوص یادگیری زبان انگلیسی پیدا کنید. موسسه زبان نگار دوره های عالی برای آموزش زبان انگلیسی برگزار می کند، می توانید در این دوره ها شرکت کرده و به بهترین نحو زبان انگلیسی را یاد بگیرید.

در صورتی که تمایل به مشاوره با کارشناسان زبان نگار برای آموزش زبان انگلیسی را دارید، با ما تماس بگیرید: ۰۲۱۴۳۹۴۲ به گرمی پاسخگوی شما خواهیم بود.

دیگر شماره های مرکز زبان نگار:

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۴

۰۲۱۸۸۹۹۶۰۳۷

۰۲۱۸۸۹۵۶۵۸۲

۰۲۱۸۸۹۹۶۳۹۲

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه