سوالات متداول

سوالات متداول آموزش زبان

چنانچه قبلا در کلاسهای آموزشی شرکت کرده باشید یا خودخوان مطالعه داشته باشید بهتر است تعیین سطح شوید تا در ترم مناسب سطح خود شرکت کنید.

بله به دلیل آموزش یکسان حضوری وآنلاین این امکان فراهم است.

بله با شرکت در آزمون جامع سطح مورد نظر وقبولی در آن مدرک صادر خواهد شود.

حضوری ، آنلاین با واتس آپ،  آنلاین با ادوبی کانکت و تلفنی.

کلاسهای فشرده سه روز در هفته هر جلسه سه ساعته در دوهفته 

کلاسهای نیمه فشرده دو روز در هفته هر جلسه سه ساعته در سه هفته 

کلاسهای اخر هفته در پنج شنبه و و جمعه هر جلسه سه ساعته در سه هفته 

انگلیسی هر سطح چهار ترم است.

آلمانی هر سطح چهار ترم است.

ترکی هرسطح چهار ترم است.

فرانسه سطح A1-A2 هرکدام چهار ترم است و سطح B1-B2 هر سطح شش ترم است.

کلاسها فشرده سه روز سه ساعت و یا دو روز سه ساعت در ایام هفته و آخر هفته برگزار میشود.

این عزیزان ساعات 18 الی 21 یا آخرهفته ها ( تایم های مختلفی تعریف شده) را شرکت کنند.

حتما خصوصی بردارید تا با تعداد جلسات کمتر و زمانبندی مناسب برای شرایط شما ،موفقیت حاصل آید.

خیر بعد از هر کتاب افزایش داریم.

بعد از هرسطح ودر صورت قبولی در ازمون نهایی مدرک صادر میشود.