زبان فرانسه

دپارتمان زبان فرانسه

چرا زبان فرانسه ؟

به هنگام انتخاب زبان دوم جهت کار یا رشته دانشگاهی ، انتخاب زبان فرانسه راه ها و گزینه های بسیار وسیعی در آینده در مسیر کار یا درس به روی شما گشوده خواهد شد.

در کنار زبان انگلیسی، زبان فرانسه تنها زبانی است که در تمامی کشورهای جهان با ۱۰۰ میلیون نفر دانشجو و دو میلیون نفر معلم که ۲۰% آنها خارج از محدوده کشورهای فرانسوی زبان هستند، تدریس میشود.

مشاهده دوره های زبان فرانسه

چارت زبان فرانسه

برای مشاهده ی چارت زبان فرانسه بر روی دکمه ی “بیشتر” که در زیر آمده است کلیک کنید.

بیشتر

دوره‌های عمومی زبان فرانسه

شرایط ایده آل یادگیری زبان فرانسوی در موسسه زبان نگار، این موسسه را همواره در صدر لیست بهترین آموزشگاه زبان فرانسه در تهران معرفی نموده است.سرفصل های آموزشیدوره زبان فرانسوی  مطابق یک استاندارد جهانی مطابق سطوح CEFR تنظیم شده است. 

بیشتر