زبان روسی | موسسه زبان های خارجی زبان نگار - برگزار کننده رسمی آزمونهای تافل در ایران
 

زبان روسی

آموزش زبان روسی

زبان روسی

کلاسهای زبان عمومی ترمیک بصورت نیمه خصوصی و خصوصی با استفاده از سری کتابهای راه روسیه ۱و۲ در ۱۵ سطح برگزار میگردد.پس از اتمام دوره های فوق زبان آموزان در ۷ ترم اول دوره های Upper-Intermediate رامی گذرانند.سپس زبان آموزان می توانند با اتمام کتاب اول در این مدت متقاضی می تواند جهت آمادگی مکالمات تجاری وکاری تخصصی دوره ای فشرده را با اساتید مجرب زبان نگار شروع کنندو یا در ادامه دوره های ترمیک تا ترم ۱۵ رابگذرانند تا به سطح Advance برسند وبتوانند با تسلطی که به هرچهارمهارت پیداکرده اند درجهت ادامه تحصیل در روسیه یا کار در روسیه اقدام کنند. درپايان هردوره آزموني استاندارد براي سنجش آموخته هاي زبان آموزان گرامی برگزار مي شود.

مشاهده تمام دوره های زبان روسی