درخواست همکاری

درخواست همکاری

جهت تقاضای دریافت نمایندگی خواهشمند است فرم زیر را تکمیل فرمایید.
اطلاعات شما ظرف ۷ روز کاری بررسی و در صورت تایید با شما تماس گرفته خواهد شد.

  اطلاعات موسسه

  نام موسسه

  شماره ثبت

  شماره مجوز

  شماره تماس

  نام مدیر عامل

  وب سایت

  استان

  شهر

   

   

  مشخصات فردی درخواست دهنده

  نام و نام خانوداگی

  کد ملی

  سمت

  شماره همراه

  ایمیل

  تصویر مجوز

  پیام

  اطلاعات من کی بررسی میشوند؟

  اطلاعات شما ظرف ۷ روز کاری بررسی و در صورت تایید با شما تماس گرفته خواهد شد.

  جهت کسب توضیحات اولیه با چه شماره ای تماس بگیرم؟

  شما می توانید با شماره  ۰۲۱۴۳۹۴۲ مسئول آزمونهای بین الملل تماس بگیرید.

  اولویت اخذ نمایندگی درچیست؟

  تعداد زبان آموزان مرکز کمتر از ۵۰۰ نفر نباشد.

  اگر در شهر ما نماینده داشتید، باز هم امکان همکاری هست؟

  اگر زبان نگار در شهر شما نمایندگی انحصاری داشته باشد، شما بایستی با هماهنگی ما، با ایشان همکاری کنید. اگر نماینده عادی وجود داشته باشد، مانع کار کردن با شما نمی شود.

  آیا داشتن شعبه امتیاز محسوب می شود؟

  بله.

  عنوان سوال در اینجا؟

  جواب سوال در اینجا!

  عنوان سوال در اینجا؟

  جواب سوال در اینجا!