مشاوره و برنامه ریزی آموزشی در مرکز همه روزه با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است.

 

  • لازم به ذکر است که وقت مشاوره بسیار دقیق بوده و به دلیل حجم بالای درخواست و تعدد دانشجویان خواستار مشاوره، از پذیرفتن زبان آموزانی که راس ساعت مقرر در برگه درخواست مشاوره خود در مرکز حضور نیابند معذوریم. لطفا سر ساعت در محل حضور یابید.

برای درخواست تعیین سطح کلیک کنید.